Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0489224

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0758526 / 18-01-1991 , 23.59

Vervaldatum

18-01-2021

Naam en adres van de houder

Koninklijke De Kuyper B.V.
Buitenhavenweg 98
3113 BE Schiedam,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Keesom & Hendriks N.V.
Postbus 85533
2508 CE 's-Gravenhage
Nederland

Woordmerk

TOKKELROOM

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

33

Publicatiedatum van de inschrijving

01-08-1991

Publicatiedatum van de vernieuwing

10-01-2011

Status

Merk ingeschreven