Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0577718

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0852409 / 20-07-1995 , 23.59

Vervaldatum

20-07-2025

Naam en adres van de houder

Willem II Tilburg B.V.
Goirlese Weg 34
5026 PC Tilburg,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Novagraaf Nederland B.V.
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 21.3.1;24.1.12-18;24.9.2;26.1.12;26.2.5;27.7.23

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige en elektrische toestellen en instrumenten, voor zover niet begrepen in andere klassen; fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens en computers; brandblusapparaten.
Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; publicaties; boekbinderswaren; foto's; kantoorbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; koffers en reistassen; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren.
Kl 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of half bewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.
Kl 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Kl 27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal.
Kl 28 Spellen; speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen; speelkaarten.
Kl 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van de in de klassen 9, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28 en 32 genoemde producten.
Kl 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; bemiddeling bij de handel in onroerende goederen.
Kl 41 Opvoeding; opleidingen; ontspanning; organisatie van educatieve, sportieve, culturele en amusementsactiviteiten; cursussen; sportinstructie; publiceren en uitgeven van drukwerken.
Kl 42 Juridische diensten; onderzoek op wetenschappelijk of industrieel gebied; computerprogrammering.
Kl 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.
Kl 44 Medische verzorging; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen; veterinaire diensten; landbouwkundige diensten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 16 18 21 24 25 27 28 32 35 36 41 00 44

Publicatiedatum van de inschrijving

01-06-1996

Publicatiedatum van de vernieuwing

20-01-2015

Status

Merk ingeschreven