Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0581544

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0858729 / 31-10-1995 , 23.59

Vervaldatum

31-10-2025

Naam en adres van de houder

Sportvereniging Roda J.C.
Roda J.C. Ring 1
6466 NH Kerkrade,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Intermark B.V.
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Afbeelding van het beeldmerk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 25.7.21;26.1.5-18;26.11.3

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 16 Drukwerken, waaronder begrepen boeken, kranten, tijdschriften, brochures en andere periodieken; agenda's; papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; posters, affiches; boekbinderswaren; foto's; kantoorbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clich├ęs; vaandels van papier.
Kl 24 Weefsels en textielproducten, voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens; bed-, bad-, keuken- en tafellinnen voor zover niet begrepen in andere klassen; vaandels, niet van papier.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Kl 26 Badges; insignes, niet van edele metalen; kant en borduurwerk, band en veters; knopen, haken en ogen, spelden en naalden; kunstbloemen.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 24 25 26

Publicatiedatum van de inschrijving

01-08-1996

Publicatiedatum van de vernieuwing

29-10-2015

Status

Merk ingeschreven