Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Succesvol ondernemen begint bij registreren.

Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Inschrijvingsnummer

0607065

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

088739407-02-1997 , 23.59

Vervaldatum

07-02-2017

Naam en adres van de houder

BIG & TALL B.V.B.A., besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Kruishuisstraat 69
B-2300 Turnhout,
België

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Bureau M.F.J. Bockstael nv
Arenbergstraat 13
B-2000 Antwerpen
België

Afbeelding van het beeldmerk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 27.5.4-25

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde produkten voor zover niet begrepen in andere klassen.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Kl 35 Advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclame-artikelen, reclameboodschappen en promotiemateriaal, het maken van reclame via Internet; reproduktie van documenten via Internet; het ter beschikking stellen van pagina's op Internet voor reclamedoeleinden; diensten van databanken bevattende zakelijke informatie; verwerking van bedrijfsgegevens voor databanken, te raadplegen via Internet; franchising.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

18 25 35

Publicatiedatum van de inschrijving

01-11-1997

Publicatiedatum van de vernieuwing

19-10-2006

Status

Merk ingeschreven