Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Succesvol ondernemen begint bij registreren.
Voorkeuren  

Opnieuw zoeken | Bestellen | Afdrukken

Benelux merk

01 Inschrijvingsnummer

0607065

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

088739407-02-1997 , 23.59

02 Vervaldatum

07-02-2017

03 Naam van de houder

BIG & TALL B.V.B.A., besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid

04 Adres (straat en nummer) van de houder

Kruishuisstraat 69

05 Postcode, plaats en land van de houder

B-2300 Turnhout,
België

06 Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Bureau M.F.J. Bockstael nv
Arenbergstraat 13
B-2000 Antwerpen
België

09 Afbeelding van het beeldmerk

12 In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, type merk, kleur met (en) of zonder beschrijving, onderscheidende elementen

CFE 27.5.4-25

13 Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde produkten voor zover niet begrepen in andere klassen.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Kl 35 Advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclame-artikelen, reclameboodschappen en promotiemateriaal, het maken van reclame via Internet; reproduktie van documenten via Internet; het ter beschikking stellen van pagina's op Internet voor reclamedoeleinden; diensten van databanken bevattende zakelijke informatie; verwerking van bedrijfsgegevens voor databanken, te raadplegen via Internet; franchising.

14 Klasse-opsomming en opgave van de waren en diensten

18 25 35

Publicatiedatum van de inschrijving

01-11-1997

Publicatiedatum van de vernieuwing

19-10-2006

Status

Merk ingeschreven