Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0617829

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0902114 / 02-10-1997 , 14.00

Vervaldatum

02-10-2027

Naam en adres van de houder

FOU69 BVBA
's Herenweg 5 b
1860 Meise,
Belgiƫ

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

GEVERS
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgiƫ

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 26.1.9;26.4.2-10

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige en elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; brandblusapparaten.
Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; discotheken; organisatie van feesten en fuiven; uitvoeren van muziek en amusementsprogramma's, ook via radio en televisie; organiseren van sportieve evenementen; zang- en dansles.
Kl 43 Horecadiensten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 41 43

Publicatiedatum van de inschrijving

01-05-1998

Publicatiedatum van de vernieuwing

02-10-2017

Status

Merk ingeschreven