Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0629697

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0920221 / 24-07-1998 , 23.59

Vervaldatum

24-07-2018

Naam en adres van de houder

Radio 538 B.V.
Bergweg 70
1217 SC Hilversum,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Chiever BV
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 26.4.8-9-24;27.5.8

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; grammofoonplaten, cassettes, compact discs, videobanden, video compact discs (beeldplaten), CD-I's, CD-ROM's.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Kl 38 Telecommunicatie, het (doen) uitzenden van radio- en televisieprogramma's, muziek- en amusementsprogramma's; overbrengen van geluid en beeld via satelliet.
Kl 41 Ontspanning; (het organiseren van) sportieve en culturele activiteiten, het uitvoeren van muziek en amusementsprogramma's, ook via radio en televisie; het publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften, alle voornoemde diensten o.a. geleverd via electronische weg, waaronder Internet.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 25 38 41

Publicatiedatum van de inschrijving

01-11-1998

Publicatiedatum van de vernieuwing

09-12-2008

Status

Merk vervallen