Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0636725

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0920519 / 30-07-1998 , 10.00

Vervaldatum

30-07-2028

Naam en adres van de houder

B.V. Vitesse
Batavierenweg 25
6841 HN Arnhem,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.
Professor Dr. Dorgelolaan 30
5613 AM Eindhoven
Nederland

Afbeelding van het beeldmerk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 3.7.1-2-16-24;21.3.1;24.1.3-9-18;25.5.1
- Geel, zwart, wit.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Digitale, magnetische en schijfvormige geluids- en gegevensdragers; cd's; cd-rom's; software.
Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde produkten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's, kantoorbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clich├ęs.
Kl 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet edele metalen of verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 16 21 25

Publicatiedatum van de inschrijving

01-04-1999

Publicatiedatum van de vernieuwing

21-03-2018

Status

Merk ingeschreven