Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0649579

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0940680 / 22-06-1999 , 14.00

Vervaldatum

22-06-2029

Naam en adres van de houder

Arie Willem Speksnijder
Brugstraat 22
6096 AB Grathem,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Merkenbureau Bouma B.V.
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
Nederland

Woordmerk

PROVALUE

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Publiciteit en commerciële zaken; zakelijke bemiddeling en advisering bij de commercialisatie van waren en diensten; het ontwikkelen van marktstrategieën; advisering op het gebied van reclame en promotie; marktonderzoek en -bewerking; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering; advisering op het gebied van marketing; commerciële advisering op het gebied van het inzetten en gebruiken van web sites op elektronische (kabel)netwerken, zoals Internet, voor commerciële doeleinden; tekstschrijven en lay-outen voor publicitaire doeleinden t.b.v. web- sites.
Kl 38 Telecommunicatie en advisering op dat gebied; elektronische data communicatie waaronder het verschaffen van de mogelijkheid tot het plaatsen van bestellingen (van waren en diensten) en advisering op dat gebied.
Kl 42 Computersysteemmethodologisch onderzoek; automatiseringsdiensten en -informatie; computerprogrammering t. b.v. website ontwikkeling en creatie; professionele technische advisering bij het gebruik van web sites op elektronisch (kabel) netwerken, zoals Internet; beheer van computerprojecten; het ontwerpen en ontwikkelen van computersystemen en software; adaptief en perfectief onderhoud van software; het ontwerpen, ontwikkelen, actualiseren en installeren van software, o.a. t.b.v. Internettoepassingen; advisering over gebruik en toepassing van software en on-line computernetwerken; ontwikkelen en programmeren van software t.b.v. web-sites; ontwikkeling en ontwerp van computernetwerken; technische advisering betrekking hebbende op de ontwikkeling en instandhouding van websites; het ter beschikking stellen van software benodigd voor het verlenen van diverse diensten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 38 42

Publicatiedatum van de inschrijving

01-11-1999

Publicatiedatum van de vernieuwing

24-12-2018

Status

Merk ingeschreven