Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0649737

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0927678 / 02-12-1998 , 10.00

Vervaldatum

02-12-2018

Naam en adres van de houder

Mens|Data Holding B.V.
Staddijk 91
6537 TW Nijmegen,
Nederland

Woordmerk

NEWWWS

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Publiciteit en promotie.
Kl 38 Uitzenden van radio- en televisieprogramma's; overbrengen van geluid en beeld via satelliet; persagentschappen.
Kl 41 Opvoeding, onderwijs, opleidingen en cursussen; produceren van films; uitvoeren van muziek en amusementsprogramma's, ook via radio en televisie; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften, ook via Internet.
Kl 45 Beheer van auteursrechten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 38 41 45

Publicatiedatum van de inschrijving

01-11-1999

Publicatiedatum van de vernieuwing

10-10-2008

Status

Merk ingeschreven