Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0696110

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0987960 / 12-04-2001 , 23.59

Vervaldatum

12-04-2021

Naam en adres van de houder

Robert C. Ackx en Hubertus C.A. Duijndam, Heusdenhoutseweg 70,
4817 NC Breda
Zuidwijk 35
2770 CB Boskoop,
Nederland

Woordmerk

DHM Security Management

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering inzake beveiliging en veiligheid.
Kl 41 Opleidingen, cursussen, training op het gebied van beveiliging en veiligheid.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 41

Publicatiedatum van de inschrijving

01-02-2002

Publicatiedatum van de vernieuwing

27-10-2010

Status

Merk ingeschreven