Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0698256

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0978230 / 22-11-2000 , 10.00

Vervaldatum

22-11-2020

Naam en adres van de houder

NEC B.V.
Stadionplein 1 , Postbus 6562
6503 GB Nijmegen,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Nederlandsch Octrooibureau
Anna van Buerenplein 21 a
2595 DA Den Haag
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 3.7.1-2-19-24;24.1.9;27.5.8-15
- Zwart, rood, groen.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 12 Vervoermiddelen.
Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; kantoorbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten; drukletters; clichés.
Kl 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of half bewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein-, en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.
Kl 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels.
Kl 35 Advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclamemateriaal; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; uitzenden van personeel; opstellen van statistieken; boekhouding; houden van veilingen en openbare verkopingen; handelsinformatie; marktbewerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeiling; decoratie van etalages; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; verhuur van kantoormachines; kopiëren van documenten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

12 16 21 24 25 35

Publicatiedatum van de inschrijving

01-03-2002

Publicatiedatum van de vernieuwing

23-09-2010

Status

Merk ingeschreven