Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0732311

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1027280 / 17-02-2003 , 11.35

Vervaldatum

17-02-2023

Naam en adres van de houder

Gemeente Amsterdam
Amstel 1
1011 PN Amsterdam,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

HGF B.V.
Gedempt Hamerkanaal 147
1021 KP Amsterdam
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 3.1.2;24.1.3-13-19;24.9.1;25.1.6

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover begrepen in deze klasse; drukwerken.
Kl 35 Reclame, promotionele diensten, voornoemde diensten betrekking hebbende op de Gemeente Amsterdam; beheer van commerciƫle zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten onder meer bij de registratie van persoonsgegevens; administratieve diensten bestaande uit de afgifte van paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen; administratieve diensten bestaande uit de afgifte van vergunningen inzake aanleg, bouw, verbouw en exploitatie van onroerend goed; administratieve afhandeling van aanvragen van vergunning inzake aanleg, bouw, verbouw en exploitatie van onroerend goed.
Kl 36 Heffen en innen van gemeentelijke belastingen; beheer (exploitatie) van onroerend goed; verpachting van bedrijven en gronden; verpachting van gebouwen en onroerende zaken; het beschikbaar stellen van sociale uitkeringen en het beoordelen aan wie voornoemde uitkeringen worden toegekend.
Kl 37 Aanleg en onderhoud van wegen en straatverlichting; bouwkundige diensten, waaronder bouw van openbare gebouwen; onderhoud van openbare gebouwen; bouw- en installatiewerkzaamheden bij het aanleggen van sportvelden en begraafplaatsen.
Kl 39 Ophalen en opslaan van afval; transport van goederen en personen; verhuur van parkeerplaatsen; ambulancevervoer.
Kl 40 Verwerking van afval.
Kl 41 Onderwijs; sportieve en culturele activiteiten; ter beschikking stellen van sportvelden en golfterreinen; diensten van een zwembad; diensten van een museum; bibliotheekdiensten.
Kl 42 Juridische diensten; ingenieursdiensten.
Kl 44 Medische diensten; diensten van verzorgingstehuizen; aanleg en onderhoud van parken, natuurgebieden, recreatieterreinen en begraafplaatsen.
Kl 45 Politiediensten, te weten bescherming en bewaking van personen, gebouwen en persoonlijke eigendommen, handhaving van de openbare orde, opsporen van vermiste personen; brandweerdiensten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 35 36 37 39 00 42 44 45

Publicatiedatum van de inschrijving

01-10-2003

Publicatiedatum van de vernieuwing

03-12-2012

Status

Merk ingeschreven