Benelux Office for Intellectual Property. Doing business successfully starts with registration.

Trademarks Register

Preferences
Benelux trademark

Registration number

0741102

Number, date and time of the filing

102439415-01-2003 , 10.00

Expiration date

15-01-2013

Name and address of the holder

TwinMedia, vereniging zonder winstoogmerk
Doorniksesteenweg 81 bus 23
8500 Kortrijk BE
België

Figurative trademark

Classification of the figurative elements, type of mark, colour(s), distinctive elements

CFE 2.1.1;26.1.3
- Geel, rood, zwart.

Class numbers and list of goods and services

Kl 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers, videobanden en cd's, dvd's, gegevensverwerkende apparatuur en computers, gecodeerde club- en lidmaatschapskaarten.
Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, met inbegrip van gadgets; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés; kantoorbehoeften; wenskaarten; stickers; affiches; posters; tijdschriften; kalenders; radio- en televisiegidsen (gedrukt materiaal); ongecodeerde club- en lidmaatschapskaarten.
Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
Kl 38 Telecommunicatie, uitzenden van radio- en televisieprogramma's; het overbrengen van geluid en beeld via satelliet; telex-, telegraaf- , telefoon-, radiotelefonie- en telegrafiediensten; persagentschappen; nieuwsdiensten; elektronische uitwisseling van berichten; uitzenden via kabeltelevisie; persinlichtingsdiensten; satelliettransmissie.
Kl 41 Ontspanning, opvoeding, organisatie van sportieve en culturele activiteiten; organisatie van feesten en voorstellingen; het verzorgen van muziek en geluid tijdens feesten; uitgeven van cd's en gangbare geluidsdragers; verhuur van radio- en televisietoestellen; verhuur van uitzendapparatuur; het uitlenen en verspreiden van boeken en tijdschriften; publiceren en uitgeven van boeken, kranten, websites en tijdschriften; samenstellen van radio- en televisieprogramma's; amusement; het organiseren en houden van conferenties; video- en filmverhuur; productie van films op videobanden; inlichtingen op het gebied van amusement en ontspanning; diensten van opnamestudio's; ontspanning via radio en televisie; organisatie van wedstrijden en quizzen; orkesten; showspelen; tekstuitgave; fanclubs (ontspanning of amusement); organisatie van festivals, dansfeesten, concerten, muziekevenementen, shows en optredens van muzieksterren; het maken van foto's; fotoreportages; redactiebureaus; diensten van reporters; filmen op videobanden; beroepsvoorlichting.
Kl 42 Juridische diensten; onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied; computerprogrammering.

Class numbers (00 = to)

09 16 35 38 41 42

Publication date of the registration

01-03-2004

Status

Merk vervallen