Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0756341

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1051763 / 16-03-2004 , 15.45

Vervaldatum

16-03-2024

Naam en adres van de houder

Powerplay Beheer B.V.
James Wattstraat 100 3e verdieping
1097 DM Amsterdam,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Matchmark B.V.
Herengracht 122
1015 BT Amsterdam
Nederland

Woordmerk

LINQ

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Publiciteit en promotie; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; het ter beschikking stellen, detacheren, uitzenden en uitlenen van personeel; personeelswerving en -selectie; outplacement; het werven van stageplaatsen; verhuur van advertentieruimte, ook op Internet, met name ten behoeve van door derden aangeboden vacatures; informatievoorziening voor zakelijke doeleinden met name in het kader van de vraag naar en het aanbod van werk, ook via telecommunicatienetwerken, zoals Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; het opstellen van en beheer van gegevensbestanden; marktbewerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeiling; het bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren; opstellen van statistieken; administratieve dienstverlening in het kader van de vraag naar en het aanbod van werk; advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclamemateriaal; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciƫle doeleinden; adviseren inzake beroepskeuze; psychologisch en psychotechnisch onderzoek ten behoeve van personeelsselectie.
Kl 41 Opvoeding en ontspanning, waaronder begrepen opvoeding, onderwijs, opleidingen, cursussen, trainingen en seminars, zoals schriftelijk onderwijs; het ontwikkelen van examens; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor educatieve doeleinden; organiseren van sportieve evenementen; publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, cd-rom's en andere publicaties al dan niet op dragers; beroepsvoorlichting.
Kl 42 Verhuur van toegangstijd tot een computerdatabase via Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 41 42

Datum inschrijving

10-11-2004

Datum publicatie depot

01-08-2004

Publicatiedatum van de inschrijving

01-01-2005

Publicatiedatum van de vernieuwing

03-03-2014

Status

Merk ingeschreven