Benelux Office for Intellectual Property. Doing business successfully starts with registration.

Trademarks Register

Preferences
Benelux trademark

Registration number

0762535

Number, date and time of the filing

105987203-08-2004 , 23.59

Expiration date

03-08-2024

Name and address of the holder

Guy Kerstens
Désiré van den Bosschestraat 3
9620 Zottegem,
België

Alfons Agten
Wolfsdonken 1
2490 Balen,
België

Name and address of the representative or correspondence address of the holder

PRONOVEM MARKS SA
Josse Goffinlaan 158
1082 Brussel
België

Word mark

ARBITA

Class numbers and list of goods and services

Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover begrepen in deze klasse; boeken, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken en geschriften.
Kl 41 Opvoeding; onderwijs; opleidingen en cursussen; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften, alsmede van drukwerken bevattende al dan niet juridische artikelen.
Kl 42 Arbitragediensten, waaronder arbitrage, voorlichting omtrent arbitrale en niet-arbitrale procedures, begeleiding en juridisch advies op het gebied van de beslechting van geschillen alsmede op het gebied van de voorbereiding en voering van arbitrale procedures en de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen; de aanstelling van arbiters en toezicht houden op arbitrageprocedures; algemene juridische dienstverlening, waaronder adviezen op het gebied van (contractuele) bepalingen omtrent de beslechting van geschillen op nationaal en internationaal niveau, juridische advisering met betrekking tot debiteurenbeheer.

Class numbers (00 = to)

16 41 42

Registration date

22-02-2005

Publication date of the application

01-10-2004

Publication date of the registration

01-05-2005

Publication date of the renewal

17-07-2014

Status

Merk ingeschreven