Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0762535

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1059872 / 03-08-2004 , 23.59

Vervaldatum

03-08-2024

Naam en adres van de houder

Guy Kerstens
Désiré van den Bosschestraat 3
9620 Zottegem,
België

Alfons Agten
Wolfsdonken 1
2490 Balen,
België

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

PRONOVEM MARKS SA
Josse Goffinlaan 158
1082 Brussel
België

Woordmerk

ARBITA

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover begrepen in deze klasse; boeken, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken en geschriften.
Kl 41 Opvoeding; onderwijs; opleidingen en cursussen; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften, alsmede van drukwerken bevattende al dan niet juridische artikelen.
Kl 42 Arbitragediensten, waaronder arbitrage, voorlichting omtrent arbitrale en niet-arbitrale procedures, begeleiding en juridisch advies op het gebied van de beslechting van geschillen alsmede op het gebied van de voorbereiding en voering van arbitrale procedures en de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen; de aanstelling van arbiters en toezicht houden op arbitrageprocedures; algemene juridische dienstverlening, waaronder adviezen op het gebied van (contractuele) bepalingen omtrent de beslechting van geschillen op nationaal en internationaal niveau, juridische advisering met betrekking tot debiteurenbeheer.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 41 42

Datum inschrijving

22-02-2005

Datum publicatie depot

01-10-2004

Publicatiedatum van de inschrijving

01-05-2005

Publicatiedatum van de vernieuwing

17-07-2014

Status

Merk ingeschreven