Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0768212

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1069838 / 18-01-2005 , 23.59

Vervaldatum

18-01-2025

Naam en adres van de houder

Stichting Fortuna Sittard
Sportcentrumlaan 6
6136 KX Sittard,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Novagraaf Nederland B.V.
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 2.3.7-16;15.7.20;21.3.1;24.11.16;26.11.12

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clich├ęs.
Kl 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen, noch verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, waaronder begrepen sjaals.
Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; sportinstructie; exploitatie van sportterreinen; organiseren van sportieve evenementen; het uitgeven en publiceren, ook via magnetische, elektronische en optische media, on-line of via Internet, van tijdschriften, kranten, columns en teksten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 21 25 41

Datum inschrijving

10-06-2005

Datum publicatie depot

01-03-2005

Publicatiedatum van de inschrijving

01-08-2005

Publicatiedatum van de vernieuwing

08-10-2014

Status

Merk ingeschreven