Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0770328

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0091955 / 25-02-2005 , 10.00

Vervaldatum

25-02-2025

Naam en adres van de houder

Brasserie des Légendes sprl
Rue du Castel 19
7801 Irchonwelz,
Belgique

Afbeelding van het beeldmerk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 2.1.2-4

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Cl 32 Bières artisanale.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

32

Datum inschrijving

10-08-2005

Datum publicatie depot

01-05-2005

Publicatiedatum van de inschrijving

01-10-2005

Publicatiedatum van de vernieuwing

02-02-2015

Status

Marque enregistrée