Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0771051

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1072602 / 28-02-2005 , 15.00

Vervaldatum

28-02-2025

Naam en adres van de houder

BELGACOM N.V. van publiek recht
Koning Albert II-laan 27
1030 Brussel,
België

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Office Kirkpatrick S.A.
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
België

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 1.15.11
- Zwart, wit en blauw.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Elektronische spelprogramma's, computerspelprogramma's, interactieve spelprogramma's, software betreffende spelprogramma's, elektronische amusementsprogramma's, amusementsprogramma's vastgelegd op dragers, verstrekt door middel van computernetwerken.
Kl 35 Reclame- en promotiediensten .
Kl 38 Toegang tot een zogenaamde webportaalsite via welke informatie, waaronder spellen, puzzels, wedstrijden, muziek aangeboden wordt; verschaffen van toegang tot beschermde verzamelingen van informatie, waaronder spellen, puzzels, wedstrijden, muziek door middel van wereldwijde computerinformatienetwerken; toegang tot computer- en andere telecommunicatienetwerken via welke commerciële verrichtingen worden georganiseerd; uitzenddiensten, met inbegrip van het uitzenden en verzenden via om het even welke netwerken van audio, video, en/of multimedia-inhoud, waaronder spellen, puzzels, wedstrijden; verlenen van toegang tot Internet portaalsites en het tot stand brengen van verbindingen tussen sites.
Kl 41 Opvoeding; opleiding, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten.
Kl 42 Ontwikkelen en verbeteren van software; computerdiensten, te weten het verschaffen van software interfaces via netwerken om gepersonaliseerde on-line informatiediensten en interactieve diensten te creëren; het ontwerpen van indexen [software] van informatiebronnen met betrekking tot wereldwijde computernetwerken; het ter beschikking stellen van zoekmachines [software] op Internet ten behoeve van het verschaffen van informatie vanuit raadpleegbare indexen en databases met audio en/of visuele en/of grafische informatie, door middel van wereldwijde computernetwerken.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 35 38 41 42

Datum inschrijving

10-08-2005

Datum publicatie depot

01-05-2005

Publicatiedatum van de inschrijving

01-10-2005

Publicatiedatum van de vernieuwing

17-02-2015

Status

Merk ingeschreven