Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0799740

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1109826 / 25-04-2006 , 14.00

Vervaldatum

25-04-2026

Naam en adres van de houder

Vereniging Organisatie Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van
Slachtoffers
Burg. van der Heijdenlaan 3
5171 JL Kaatsheuvel,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Landmark B.V.
Drentsestraat 4
3812 EH Amersfoort
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 5.5.16-20

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 41 Onderwijs, opleidingen, cursussen, educatieve bijeenkomsten, congressen, conferenties, lezingen, seminars en workshops; het opstellen en het formuleren van examenvragen; het bedenken, organiseren en afnemen van mondelinge en schriftelijke examens, tentamens, testen en toetsen in theorie en praktijk, onder meer met betrekking tot brand- en rampenbestrijding, veiligheid, eerstehulpverlening bij ongevallen en daaraan gerelateerde kennisgebieden door middel van het simuleren van ziektebeelden en van letsels als slachtoffers; het toekennen en uitreiken van diploma's en certificaten in het kader van onderwijs; het vaststellen van examen- en cursusprogramma-eisen, onder meer met betrekking tot brand- en rampenbestrijding, veiligheid, eerstehulpverlening bij ongevallen en daaraan gerelateerde kennisgebieden door middel van het simuleren van ziektebeelden en van letsels als slachtoffers; het uitgeven van publicaties, waaronder periodieke publicaties; het uitlenen van boeken en andere publicaties; onder meer met betrekking tot brand- en rampenbestrijding, veiligheid, eerstehulpverlening bij ongevallen en daaraan gerelateerde kennisgebieden door middel van het simuleren van ziektebeelden en van letsels als slachtoffers, alle ten behoeve van het onderwijs; het organiseren van educatieve bijeenkomsten ten behoeve van leden, organisaties en instellingen en ten behoeve van personen; het organiseren van educatieve bijeenkomsten waarbij kennis en ervaring uitgewisseld worden; het geven van informatie met betrekking tot onderwijs en met betrekking tot opleidingen.
Kl 44 Medische dienstverlening; het verlenen van eerste hulp bij ongelukken door middel van het simuleren van ziektebeelden en van letsels als slachtoffers; voorlichting en adviezen op het gebied van eerstehulpverlening bij ongevallen door middel van het simuleren van ziektebeelden en van letsels als slachtoffers.
Kl 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen, waaronder voorlichting en adviezen op het gebied van brand- en rampenbestrijding en veiligheid; veiligheidsdiensten voor de bescherming van personen.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

41 44 45

Datum inschrijving

10-05-2006

Publicatiedatum van de inschrijving

10-05-2006

Publicatiedatum van de vernieuwing

11-02-2016

Status

Merk ingeschreven