Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0817999

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1129120 / 13-02-2007 , 17.14

Vervaldatum

13-02-2027

Naam en adres van de houder

FC Groningen Beheer BV
Boumaboulevard 41
9723 ZS Groningen,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

NLO Shieldmark B.V.
New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA Den Haag
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 26.1.4-9;26.3.2-7;26.5.1;27.5.24-25
- Groen en wit.
- PMS code 347

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige en elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting de opslag, het regelen en beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, CD- ROM's, CD-i's, videobanden, video compact discs; publicaties in elektronische en digitale vorm; op magnetische, elektronische en optische media of on-line of via Internet verkrijgbare databanken en databestanden; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.
Kl 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.
Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; kantoorbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren.
Kl 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.
Kl 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; bad- en huishoudtextiel voor zover in deze klasse begrepen; dekens en tafellakens; dekbedovertrekken en kussenovertrekken; gordijnen en gordijnstoffen; vlaggen, vaandels, vaantjes, baniertjes niet van papier.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; slabbetjes niet van papier; rompertjes; sjaals.
Kl 28 Spellen, speelgoederen; voetballen; speelkaarten; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen; toeters.
Kl 35 Beheer van commerciële zaken; publiciteit en public relations;; verspreiding van reclamemateriaal; merchandising; commercieel- zakelijke bemiddeling en advisering bij het verhandelen van artikelen voor fans van een voetbalclub, zoals kledingartikelen, sjaals, hoofddeksels, schoeisel, bekers, servies, glaswerk, sleutelhangers, vlaggen, vaantjes, stickers, foto's, kaarten, kalenders, voetballen en andere sportartikelen, spellen en speelgoederen, beeld- en geluidsdragers, sieraden, paraplu's en andere soortgelijke artikelen; organisatie van evenementen voor commerciële en publicitaire doeleinden; organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor zakelijke of publicitaire doeleinden; zakelijke bemiddeling bij de commercialisatie van sportevenementen en sportartikelen; commercieel- zakelijke begeleiding en advisering inzake sponsoring; het commercieel- zakelijk realiseren van projecten, alsmede het leiding geven in dit verband, ook wel genoemd zakelijk projectmanagement; reclame en promotie, waaronder sportpromotie en verkooppromotie; diensten van een uitzendbureau; organiseren van werven van sponsors.
Kl 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; financiële raadgeving; financiële sponsoring; financieringen; vorming van fondsen; fondsverwerving; het werven van subsidies en sponsorgelden; financieel beheer van fondsen; financiële sponsoring.
Kl 38 Telecommunicatiediensten; uitzenden via kabeltelevisie; uitzenden van radio- en televisieprogramma's.
Kl 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen; organisatie van vervoer; autobusdiensten; begeleiding van reizigers.
Kl 41 sport, opvoeding, ontspanning; diensten van een voetbalclub; sportinstructie, -opleiding en training, met name in het kader van de voetbalsport; organisatie van sportieve evenementen, voorstellingen, wedstrijden en andere evenementen en manifestaties met een sportief, educatief, ontspannings- of amusementskarakter, in het bijzonder in het kader van de voetbalsport; het organiseren en uitvoeren van prijsuitreikingen op sport-, ontspannings- en amusementsgebied, met name in het kader van de voetbalsport; onderwijsdiensten van voetbalacademies; het organiseren en houden van sportwedstrijden ter beoordeling en kwalificatie van teams; organiseren van conferenties, seminars en workshops; cursussen voor voetbalcoaches; organisatie van culturele en recreatieve evenementen; publiceren, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften en andere drukwerken; produceren en verhuren van films, video- en audio- opnames; produceren en samenstellen van radio- en televisieprogramma's, documentaires en films.
Kl 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); hoteldiensten; cateringdiensten; reservering en verhuur van kamers en andere accommodatie; het ter beschikking stellen en verhuur van ruimte voor vergaderingen, seminars, conferenties, recepties en feesten, op een tijdelijke basis.
Kl 45 Juridische diensten; beveiligingsdiensten, te weten toezicht op en beveiliging van personen en immateriële goederen; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen, waaronder advies en informatie met betrekking tot de veiligheid van personen en met betrekking tot de beveiliging van onroerend goed en immateriële goederen; toegangscontrole met betrekking tot personen en goederen; toegangs- en beveiligingscontrole van onroerende goederen en bij evenementen, al dan niet voetbalevenementen; advies met betrekking tot beveiliging en toegangscontrole; leveren van bewakingsdiensten voor grote evenementen, waaronder sportevenementen; diensten van beveiligingspatrouilles en beveiligingsbewakers; diensten op het gebied van alarm en elektronisch bewakingstoezicht; informatie en advies en adviesdiensten in verband met voornoemde diensten; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 14 16 18 21 24 25 28 35 36 38 39 41 43 45

Datum inschrijving

22-02-2007

Publicatiedatum van de inschrijving

22-02-2007

Publicatiedatum van de vernieuwing

15-08-2016

Status

Merk ingeschreven