Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0821745

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1132925 / 06-04-2007 , 15.14

Vervaldatum

06-04-2027

Naam en adres van de houder

Stichting Expertisecentrum Discriminatie
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

de Merkplaats B.V.
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Afbeelding van het beeldmerk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 20.7.1-5;24.17.1;27.5.1-9
- Groen; grijs; wit.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 41 Het organiseren van congressen, conferenties, seminars en workshops inzake discriminatie; opleidingen, cursussen, trainingen en onderwijs inzake discriminatie; het organiseren van evenementen en bijeenkomsten voor educatieve, culturele, ontspannende, entertainment en sportieve doeleinden; diensten van een uitgeverij, ook via Internet; samenstellen van onderwijs- en lesmateriaal; uitgeven, publiceren, uitlenen en verspreiden van boeken, tijdschriften, magazines, brochures, persberichten, informatiebulletins en overige dergelijke drukwerken, tevens via elektronische weg; organisatie van educatieve bijeenkomsten voor het geven van informatie, voorlichting en bijstaand aan de bij een vereniging aangesloten leden; organisatie van vergadering, lezingen, voordrachten en opleidingen (studies en rapporten); advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het Internet.
Kl 44 Medische- en psychologische opvang ten behoeve van slachtoffers van discriminatie; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het Internet.
Kl 45 Onderzoek inzake juridische kwesties; het verlenen van juridische bijstand; juridische advisering en -diensten; het geven van maatschappelijke en politieke voorlichting inzake discriminatie; lobbying op politiek en sociaal gebied tegen discriminatie; persoonlijke en maatschappelijke diensten door derden om aan individuele behoeften te voldoen, waaronder het ontwikkelen en realiseren van sociaal-maatschappelijk beleid, tegen discriminatie; persoonlijke en maatschappelijke diensten door derden om aan individuele behoeften te voldoen, waaronder het verrichten van maatschappelijke onderzoeken ten aanzien van sociaal-maatschappelijk beleid van de overheid en politieke en maatschappelijke instellingen alsmede de uitvoering van dit beleid, tegen discriminatie.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

41 44 45

Datum inschrijving

05-07-2007

Datum publicatie depot

23-04-2007

Publicatiedatum van de inschrijving

05-07-2007

Publicatiedatum van de vernieuwing

25-01-2017

Status

Merk ingeschreven