Benelux Office for Intellectual Property. Doing business successfully starts with registration.

Trademarks Register

Preferences
Benelux trademark

Registration number

0821745

Number, date and time of the filing

113292506-04-2007 , 15.14

Expiration date

06-04-2027

Name and address of the holder

Stichting Expertisecentrum Discriminatie
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam,
Nederland

Name and address of the representative or correspondence address of the holder

de Merkplaats B.V.
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Figurative trademark

Classification of the figurative elements, type of mark, colour(s), distinctive elements

CFE 20.7.1-5;24.17.1;27.5.1-9
- Groen; grijs; wit.

Class numbers and list of goods and services

Kl 41 Het organiseren van congressen, conferenties, seminars en workshops inzake discriminatie; opleidingen, cursussen, trainingen en onderwijs inzake discriminatie; het organiseren van evenementen en bijeenkomsten voor educatieve, culturele, ontspannende, entertainment en sportieve doeleinden; diensten van een uitgeverij, ook via Internet; samenstellen van onderwijs- en lesmateriaal; uitgeven, publiceren, uitlenen en verspreiden van boeken, tijdschriften, magazines, brochures, persberichten, informatiebulletins en overige dergelijke drukwerken, tevens via elektronische weg; organisatie van educatieve bijeenkomsten voor het geven van informatie, voorlichting en bijstaand aan de bij een vereniging aangesloten leden; organisatie van vergadering, lezingen, voordrachten en opleidingen (studies en rapporten); advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het Internet.
Kl 44 Medische- en psychologische opvang ten behoeve van slachtoffers van discriminatie; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het Internet.
Kl 45 Onderzoek inzake juridische kwesties; het verlenen van juridische bijstand; juridische advisering en -diensten; het geven van maatschappelijke en politieke voorlichting inzake discriminatie; lobbying op politiek en sociaal gebied tegen discriminatie; persoonlijke en maatschappelijke diensten door derden om aan individuele behoeften te voldoen, waaronder het ontwikkelen en realiseren van sociaal-maatschappelijk beleid, tegen discriminatie; persoonlijke en maatschappelijke diensten door derden om aan individuele behoeften te voldoen, waaronder het verrichten van maatschappelijke onderzoeken ten aanzien van sociaal-maatschappelijk beleid van de overheid en politieke en maatschappelijke instellingen alsmede de uitvoering van dit beleid, tegen discriminatie.

Class numbers (00 = to)

41 44 45

Registration date

05-07-2007

Publication date of the application

23-04-2007

Publication date of the registration

05-07-2007

Publication date of the renewal

25-01-2017

Status

Merk ingeschreven