Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0829242

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1141371 / 16-08-2007 , 16.19

Vervaldatum

16-08-2027

Naam en adres van de houder

HANSEN MANAGEMENT, gewone commanditaire vennootschap
Rubensstraat 39
2627 Schelle,
België

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Bureau M.F.J. Bockstael nv
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Afbeelding van het beeldmerk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 2.1.7;4.5.2-3-21
- Fuchsia, zwart, wit.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 6 Bouwmaterialen van metaal; wand- en vloertegels van metaal; tegels van metaal; metalen bestratingsproducten.
Kl 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; tegels niet van metaal; tegelwerk niet van metaal; parketvloeren; vloer- en wandtegels, niet van metaal; wand- en vloerbekleding van kurk; wand- en vloerbekleding van hout; bestratingsproducten niet van metaal; kasseien; klinkers; stenen; monumenten, niet van metaal.
Kl 35 Advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclame- artikelen, reclameboodschappen en promotiemateriaal, ook via Internet; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; uitzenden van personeel; opstellen van statistieken; boekhouding; houden van veilingen en openbare verkopingen; handelsinformatie; marktbewerking, -onderzoek en - analyse; decoratie van etalages; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; verhuur van kantoormachines; kopiëren van documenten; public relations; zakelijke administratie, administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij de groothandel in de in de klassen 6 en 19 genoemde waren, detailhandelsdiensten ten behoeve van de in de klassen 6 en 19 genoemde waren, voornoemde diensten al dan niet online te verlenen; beheer van commerciële zaken; databeheer; verwerking van gegevens; zakelijke bemiddeling bij de verkoop via online verbindingen met betrekking tot de in de klassen 6 en 19 genoemde producten.e

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

06 19 35

Datum inschrijving

06-12-2007

Datum publicatie depot

04-09-2007

Publicatiedatum van de inschrijving

06-12-2007

Publicatiedatum van de vernieuwing

06-04-2017

Status

Merk ingeschreven