Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0834460

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1147911 / 22-11-2007 , 17.35

Vervaldatum

22-11-2027

Naam en adres van de houder

Vlisco B.V.
Binnen Parallelweg 27
5701 PH Helmond,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Novagraaf Nederland B.V.
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Afbeelding van het beeldmerk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 1.3.13-16;26.4.8;27.5.19-22-23
- Groen, goudkleurig, wit.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

24 25

Pandrechten

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.,
trading as Rabobank International, London Branch
Croeselaan 18
3521 CB Utrecht,
Nederland.
Aangetekend: 08-09-2009

Datum inschrijving

07-02-2008

Datum publicatie depot

26-11-2007

Publicatiedatum van de inschrijving

07-02-2008

Publicatiedatum van de vernieuwing

22-05-2017

Status

Merk ingeschreven