Benelux Office for Intellectual Property. Doing business successfully starts with registration.

Trademarks Register

Preferences
Benelux trademark

Registration number

0835173

Number, date and time of the filing

114789422-11-2007 , 14.59

Expiration date

22-11-2017

Name and address of the holder

Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken
Kwikstaartlaan 28
3704 GS Zeist,
Nederland

Name and address of the representative or correspondence address of the holder

Novagraaf Nederland B.V.
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Figurative trademark

Classification of the figurative elements, type of mark, colour(s), distinctive elements

CFE 24.13.1-23
- Geel en diverse tinten blauw.

Class numbers and list of goods and services

Kl 5 Pleisters, verbandmiddelen en verbanddozen (gevuld); farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; ontsmettingsmiddelen; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.
Kl 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten.
Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle-(inspectie-), hulpverlenings-(reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten.
Kl 10 Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten; kunstledematen, -ogen en -tanden; orthopedische artikelen; hechtmateriaal.
Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers, tassen en koffers.
Kl 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Kl 35 Reclame en commerciële zaken; publiciteit; opstellen van statistieken; marktonderzoek en -analyse; detailhandelsdiensten alsmede zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van de waren zoals genoemd in de klassen 5, 8, 9, 10, 16, 18, 24 en 25.
Kl 41 Onderwijs, opleidingen, cursussen, educatieve bijeenkomsten, congressen, conferenties, lezingen, seminars en workshops; het samenstellen, organiseren en afnemen van mondelinge en schriftelijke examens, tentamens, testen en toetsen in theorie en praktijk, onder meer met betrekking tot brand- en rampenbestrijding, veiligheid, alsmede met betrekking tot EHBO en daaraan gerelateerde kennisgebieden; het toekennen en uitreiken van diploma's en certificaten in het kader van onderwijs; het vaststellen van examen- en cursusprogramma-eisen, onder meer met betrekking tot brand- en rampenbestrijding, veiligheid, alsmede met betrekking tot EHBO en daaraan gerelateerde kennisgebieden; het uitgeven van publicaties, waaronder periodieke publicaties; het uitlenen en uitgeven van boeken en andere publicaties, onder meer met betrekking tot brand- en rampenbestrijding, veiligheid, alsmede met betrekking tot EHBO en daaraan gerelateerde kennisgebieden, alle ten behoeve van het onderwijs; het organiseren van educatieve bijeenkomsten ten behoeve van leden, binnenlandse en buitenlandse organisaties en instellingen en ten behoeve van personen.
Kl 42 Wetenschappelijk onderzoek verband houdende met brand- en rampenbestrijding, met veiligheid, alsmede met EHBO en met daaraan gerelateerde kennisgebieden.
Kl 44 Medische dienstverlening; het verlenen van eerste hulp bij ongelukken; consultancy, voorlichting/informatie en adviezen op het gebied van EHBO, ook te verlenen via elektronische netwerken, zoals internet.
Kl 45 Consultancy, voorlichting/informatie en adviezen op het gebied van brandbestrijding en veiligheid, tevens in het kader van rampenbestrijding, ook te verlenen via elektronische netwerken, zoals internet.

Class numbers (00 = to)

05 08 09 10 16 18 24 25 35 41 42 44 45

Registration date

17-12-2007

Publication date of the registration

17-12-2007

Status

Merk ingeschreven