Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0835173

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1147894 / 22-11-2007 , 14.59

Vervaldatum

22-11-2027

Naam en adres van de houder

Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken
Kwikstaartlaan 28
3704 GS Zeist,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Novagraaf Nederland B.V.
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 24.13.1-23
- Geel en diverse tinten blauw.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 5 Pleisters, verbandmiddelen en verbanddozen (gevuld); farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; ontsmettingsmiddelen; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.
Kl 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten.
Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle-(inspectie-), hulpverlenings-(reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten.
Kl 10 Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten; kunstledematen, -ogen en -tanden; orthopedische artikelen; hechtmateriaal.
Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers, tassen en koffers.
Kl 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Kl 35 Reclame en commerciële zaken; publiciteit; opstellen van statistieken; marktonderzoek en -analyse; detailhandelsdiensten alsmede zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van de waren zoals genoemd in de klassen 5, 8, 9, 10, 16, 18, 24 en 25.
Kl 41 Onderwijs, opleidingen, cursussen, educatieve bijeenkomsten, congressen, conferenties, lezingen, seminars en workshops; het samenstellen, organiseren en afnemen van mondelinge en schriftelijke examens, tentamens, testen en toetsen in theorie en praktijk, onder meer met betrekking tot brand- en rampenbestrijding, veiligheid, alsmede met betrekking tot EHBO en daaraan gerelateerde kennisgebieden; het toekennen en uitreiken van diploma's en certificaten in het kader van onderwijs; het vaststellen van examen- en cursusprogramma-eisen, onder meer met betrekking tot brand- en rampenbestrijding, veiligheid, alsmede met betrekking tot EHBO en daaraan gerelateerde kennisgebieden; het uitgeven van publicaties, waaronder periodieke publicaties; het uitlenen en uitgeven van boeken en andere publicaties, onder meer met betrekking tot brand- en rampenbestrijding, veiligheid, alsmede met betrekking tot EHBO en daaraan gerelateerde kennisgebieden, alle ten behoeve van het onderwijs; het organiseren van educatieve bijeenkomsten ten behoeve van leden, binnenlandse en buitenlandse organisaties en instellingen en ten behoeve van personen.
Kl 42 Wetenschappelijk onderzoek verband houdende met brand- en rampenbestrijding, met veiligheid, alsmede met EHBO en met daaraan gerelateerde kennisgebieden.
Kl 44 Medische dienstverlening; het verlenen van eerste hulp bij ongelukken; consultancy, voorlichting/informatie en adviezen op het gebied van EHBO, ook te verlenen via elektronische netwerken, zoals internet.
Kl 45 Consultancy, voorlichting/informatie en adviezen op het gebied van brandbestrijding en veiligheid, tevens in het kader van rampenbestrijding, ook te verlenen via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

05 08 09 10 16 18 24 25 35 41 42 44 45

Datum inschrijving

17-12-2007

Publicatiedatum van de inschrijving

17-12-2007

Publicatiedatum van de vernieuwing

11-01-2018

Status

Merk ingeschreven