Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0836987

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1149883 / 19-12-2007 , 11.41

Vervaldatum

19-12-2027

Naam en adres van de houder

DEZIGN CREW, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Churchilllaan 32
2900 Schoten,
België

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Bureau M.F.J. Bockstael nv
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 1.3.2;1.15.9;24.15.1;26.1.3

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Software ten behoeve van het internet; gegevensverwerkende apparatuur en computers; magnetische gegevensdragers, schijfvormige beeld- en geluidsdragers; geregistreerde software.
Kl 35 Publiciteit en commerciële zaken; advertentiebemiddeling; verwerking van advertentiecontracten; bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische adviezen; het verstrekken van commercieel- zakelijke informatie aan bedrijven die adverteren op het internet; het verstrekken van handels- en commerciële informatie en n.a.w.- gegevens, met behulp van elektronische apparatuur; het ter beschikking stellen van een Internetsite waarop derden hun reclame kunnen plaatsen.
Kl 42 Ontwikkeling en onderhoud van software ten behoeve van het Internet.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 35 42

Datum inschrijving

07-04-2008

Datum publicatie depot

23-01-2008

Publicatiedatum van de inschrijving

07-04-2008

Publicatiedatum van de vernieuwing

29-09-2017

Status

Merk ingeschreven