Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0837792

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1151375 / 18-01-2008 , 12.12

Vervaldatum

18-01-2018

Naam en adres van de houder

Michiel A.A. Beelen
Koningstraat 20C
2011 TD Haarlem NL
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Chiever BV
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

Woordmerk

GIEL

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Elektronische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen; audiovisuele apparaten; apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van tekst, geluid en/of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige beeld- en/of geluidsdragers; cassettes, compact discs, videobanden, video compact discs (beeldplaten), interactieve cd's (cd-i's), read-only-memory discs (cd-rom's), dvd's en andere digitale gegevensdragers; elektronische en digitale publicaties, al dan niet vastgelegd op dragers, waaronder tijdschriften, kranten, artikelen, rubrieken, columns en teksten, ook on-line of via Internet beschikbaar; apparatuur voor het verwerken van gegevens; computers, computerrandapparatuur; televisieapparatuur; telefoonapparatuur; geregistreerde computerprogramma's (software); spelcomputers; computerspellen.
Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, waaronder boeken, kranten, tijdschriften, gidsen, programmabladen, posters, brochures en folders; boekbinderswaren; foto's; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters.
Kl 38 Telecommunicatie; uitzenden van radio- en televisieprogramma's; overbrengen van tekst, geluid en/of beeld via satelliet; telex-, telegraaf-, telefoon-, radio-, telefonie- en telegrafiediensten; verlenen van toegang tot Internet; verhuur van telecommunicatie- apparatuur; persagentschappen; nieuwsdiensten; voornoemde diensten al dan niet te verlenen via radio, televisie, teletekst, Internet of andere (elektronische) netwerken.
Kl 41 Opvoeding en ontspanning; het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek- , amusements- en theaterprogramma's, alsmede van on-line beschikbare amusementsprogramma's; regie en samenstelling van audiovisuele producties; het produceren van films en videofilms; onderwijs, opleidingen, cursussen en trainingen; het organiseren van congressen, seminars, lezingen en andere educatieve activiteiten; het organiseren van sportieve, culturele, muzikale en educatieve evenementen en manifestaties; het organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor culturele, charitatieve en educatieve doeleinden; het verstrekken van informatie op educatief, cultureel, sportief of recreatief gebied, ook met betrekking tot showbusiness, entertainment, radio- en televisieprogramma's en speelfilms (inhoud); het bedenken van concepten voor (spel)programma's voor radio en televisie, waaronder formats; film- en videoverhuur; verhuur van radio- en televisietoestellen; het publiceren, uitlenen, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, gidsen, programmabladen, columns en andere publicaties (niet publicitair); diensten van een uitgeverij; voornoemde diensten al dan niet te verlenen via radio, televisie, teletekst, Internet of andere (elektronische) netwerken.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 16 38 41

Datum inschrijving

07-04-2008

Datum publicatie depot

24-01-2008

Publicatiedatum van de inschrijving

07-04-2008

Status

Merk vervallen