Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0839672

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1154994 / 10-03-2008 , 08.00

Vervaldatum

10-03-2018

Naam en adres van de houder

MSD Europe BVBA
Westdijk 150
2830 Tisselt,
België

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Novagraaf Belgium S.A./N.V.
Terhulpensesteenweg 187
1170 Brussel
België

Afbeelding van het beeldmerk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 26.4.2-6-18;26.11.3-8;27.5.2-11-12-24
Groen, wit.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 17 Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiematerialen; niet-metalen buigzame buizen.
Kl 28 Spellen; speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen, voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

17 28

Datum inschrijving

11-03-2008

Publicatiedatum van de inschrijving

11-03-2008

Status

Merk vervallen

Oppositie beëindigd