Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0853098

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1170074 / 05-11-2008 , 12.50

Vervaldatum

05-11-2018

Naam en adres van de houder

Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen N.V.
Mechelsesteenweg 203
2018 Antwerpen,
België

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Patrick's Patents BVBA
Langbosweg 19
2550 Kontich
België

Woordmerk

MODERO

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
Kl 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.
Kl 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.
Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.
Kl 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 36 39 41 42 45

Anciënniteit

EUTM017761751

Datum inschrijving

05-11-2008

Publicatiedatum van de inschrijving

05-11-2008

Status

Merk ingeschreven

Anciënniteit ingeroepen