Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0855392

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1171903 / 03-12-2008 , 15.14

Vervaldatum

03-12-2028

Naam en adres van de houder

Marian Sanders
Schrikslaan 27
3762 TB Soest,
Nederland

Woordmerk

StickerOp

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Kl 27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal.
Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 27 35

Datum inschrijving

11-03-2009

Datum publicatie depot

12-12-2008

Publicatiedatum van de inschrijving

11-03-2009

Publicatiedatum van de vernieuwing

31-10-2018

Status

Merk ingeschreven