Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0861881

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1178416 / 23-03-2009 , 11.07

Vervaldatum

23-03-2029

Naam en adres van de houder

YELLOW-RED KV MECHELEN, vereniging zonder winstoogmerk
Kleine Nieuwendijkstraat 53
2800 Mechelen,
België

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

GEVERS
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 5.3.16-17-20;24.1.3-9;24.9.1-3;25.1.6
Rood, geel, zwart en goud.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
Kl 41 Opvoeding; opleiding, waaronder sportinstructie; ontspanning; organiseren van sportieve activiteiten; ter beschikking stellen van sportaccommodaties.
Kl 43 Horecadiensten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 41 43

Datum inschrijving

10-07-2009

Datum publicatie depot

03-04-2009

Publicatiedatum van de inschrijving

10-07-2009

Publicatiedatum van de vernieuwing

26-10-2018

Status

Merk ingeschreven