Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0872061

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1191005 / 28-10-2009 , 12.26

Vervaldatum

28-10-2019

Naam en adres van de houder

CERCLE BRUGGE KONINKLIJKE SPORTVERENIGING, afgekort : CERCLE
BRUGGE KSV CVBA
Olympialaan 74
8200 Sint-Andries,
België

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

GEVERS
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Woordmerk

CERCLE BRUGGE

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, waaronder brochures en tijdschriften; folders; kalenders; foto's; prentkaarten; stickers; dagboeken en agenda's; boekbinderswaren; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers en koffers; rugzakken; draagtassen; paraplu's; portemonnees.
Kl 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; handdoeken en theedoeken, van textiel; badlakens, washandjes; beddengoed (linnen); wimpels en vlaggen, niet van papier; dekens en tafellakens; placemats, niet van papier; servetten, niet van papier.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels met inbegrip van petten; heren-, dames- en kinderkledingstukken met inbegrip van sportkleding, broeken, hemden, jassen, t-shirts, sweaters, mutsen, sjaals, shorts en kousen.
Kl 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen; voor zover niet begrepen in andere klassen.
Kl 35 Commercieel-zakelijke bemiddeling bij het verhandelen van sportmateriaal en artikelen voor fans van een voetbalvereniging, zoals kleding, sjaals, hoofddeksels, schoeisel, bekers, servies, glaswerk, sleutelhangers, vlaggen, vaantjes, stickers, foto's, kaarten, kalenders, voetballen, sportartikelen, spellen, speelgoederen, beeld- en geluidsdragers, sieraden, paraplu's en andere dergelijke artikelen; merchandising; publiciteit; public relations; verkooppromotie; organiseren van evenementen voor commerciële en publicitaire doeleinden; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van merchandising artikelen; zakelijke bemiddeling bij de commercialisatie van sportevenementen en sportartikelen; commercieel- zakelijke begeleiding en advisering inzake sponsoring; commercieel- zakelijke begeleiding en advisering inzake fondswerving; het commercieel-zakelijk realiseren van projecten, alsmede het leiding geven in dit verband, ook wel genoemd projectmanagement; reclame en promotie, waaronder sportpromotie; promotie van evenementen op het gebied van voetbal.
Kl 41 Sport, opvoeding; opleiding; ontspanning; organisatie van sportieve en culturele competities, evenementen en activiteiten sportcompetities, spellen, wedstrijden, (kans)spelen, verkiezingen en prijsuitreikingen; diensten van een voetbalvereniging, te weten het beoefenen van de voetbalsport; trainingen; het ter beschikking stellen van sportaccommodaties; organisatie van sportieve evenementen, voorstellingen, wedstrijden en andere evenementen en manifestaties met een sportief, educatief, ontspannings- of amusementskarakter, in het bijzonder in het kader van de voetbalsport; het organiseren en uitvoeren van prijsuitreikingen op sport-, ontspannings- en amusementsgebied, met name in het kader van de voetbalsport; onderwijsdiensten van voetbalacademies; het organiseren en houden van sportwedstrijden ter beoordeling en kwalificatie van teams; organiseren van conferenties, seminars en workshops; cursussen voor voetbalcoaches; organisatie van culturele en recreatieve evenementen; publiceren, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften en andere drukwerken en geschriften (ook via internet); produceren en verhuren van films, video- en audio- opnames; produceren en samenstellen van radio- en televisieprogramma's, documentaires en films; reservering van plaatsbewijzen [tickets] en informatieverstrekking en aankoopdiensten voor sport- of ontspanningsevenementen; informatie, voorlichting en advies met betrekking tot voornoemde diensten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 18 24 25 28 35 41

Datum inschrijving

10-02-2010

Datum publicatie depot

12-11-2009

Publicatiedatum van de inschrijving

10-02-2010

Status

Merk ingeschreven


Wijziging

Overdrachten

Wijzigingsnummer

1270194

Beschrijving van de wijziging

Overgegaan aan:
CERCLE BRUGGE KONINKLIJKE SPORTVERENIGING, afgekort : CERCLE
BRUGGE KSV CVBA
Olympialaan 74
8200 Sint-Andries
België.

Aantekendatum van de wijziging

08-04-2019

Publicatiedatum van de wijziging

15-05-2019

Status

Wijziging gepubliceerd