Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0879374

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1199244 / 14-03-2010 , 16.42

Vervaldatum

14-03-2020

Naam en adres van de houder

Esther Stehouwer
Messstraat 4
2586 XJ Den Haag,
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 27.5.14
- Paars.
- RGB 112, 48, 160.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 16 Leermiddelen en onderwijsmateriaal [uitgezonderd toestellen].
Kl 28 Gezelschapsspellen.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 28

Datum inschrijving

10-06-2010

Datum publicatie depot

29-03-2010

Publicatiedatum van de inschrijving

10-06-2010

Status

Merk ingeschreven