Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0881875

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1202768 / 10-05-2010 , 11.43

Vervaldatum

10-05-2020

Naam en adres van de houder

Powerplay Beheer B.V.
James Wattstraat 100 3e verdieping
1097 DM Amsterdam,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Matchmark B.V.
Herengracht 122
1015 BT Amsterdam
Nederland

Woordmerk

LINQ TALENT

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Publiciteit en promotie; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; het ter beschikking stellen, detacheren, uitzenden en uitlenen van personeel; personeelswerving en -selectie; outplacement; het werven van stageplaatsen; verhuur van advertentieruimte, ook op Internet, met name ten behoeve van door derden aangeboden vacatures; informatievoorziening voor zakelijke doeleinden met name in het kader van de vraag naar en het aanbod van werk, ook via telecommunicatienetwerken, zoals Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; het opstellen van en beheer van gegevensbestanden; administratieve dienstverlening in het kader van de vraag naar en het aanbod van werk; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciƫle doeleinden; adviseren inzake beroepskeuze; psychologisch en psychotechnisch onderzoek ten behoeve van personeelsselectie.
Kl 41 Opvoeding en ontspanning, waaronder begrepen opvoeding, onderwijs, opleidingen, cursussen, trainingen en seminars; het ontwikkelen van examens; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor educatieve doeleinden; organiseren van sportieve evenementen; publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, cd-rom's en andere publicaties al dan niet op dragers.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 41

Datum inschrijving

10-08-2010

Datum publicatie depot

25-05-2010

Publicatiedatum van de inschrijving

10-08-2010

Status

Merk ingeschreven