Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0881926

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1201558 / 16-04-2010 , 14.36

Vervaldatum

16-04-2020

Naam en adres van de houder

Globos B.V.
Repelvoorde 14
3204 EE Spijkenisse,
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 9.5.9;18.7.1-20
- rood, wit, zwart

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Kl 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen.
Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 28 35

Datum inschrijving

10-08-2010

Datum publicatie depot

25-05-2010

Publicatiedatum van de inschrijving

10-08-2010

Status

Merk ingeschreven