Benelux Office for Intellectual Property. Doing business successfully starts with registration.

Trademarks Register

Preferences
Benelux trademark

Registration number

0902580

Number, date and time of the filing

122751120-06-2011 , 01.51

Expiration date

20-06-2021

Name and address of the holder

Serge Lourens h.o.d.n. Consuveilig
Amerstraat 97
6826 BN Arnhem,
Nederland

Figurative trademark

Collective trademark

Classification of the figurative elements, type of mark, colour(s), distinctive elements

CFE 24.17.1;26.4.4-7-8
- Grijs, Wit, Groen

Class numbers and list of goods and services

Kl 35 Commercieel beheer van zaken in het kader van het uitwisselen van kennis en informatie met betrekking tot het kopen en verkopen op afstand van producten en diensten; promotionele activiteiten in het kader van verhogen van het aanzien van en het vertrouwen in kopen en verkopen op afstand.
Kl 42 Kwaliteitscontrole van de diensten geleverd door de aangesloten leden; opstellen van gedragscodes en het uitoefenen van controle op de naleving hiervan.
Kl 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen; diensten van een geschillencommissie, waaronder begrepen het bemiddelen bij geschillen, het beslechten van geschillen tussen consumenten en postorderbedrijven en het doen van (bindende) uitspraken in deze geschillen; juridische advisering; juridische advisering in het kader van de totstandkoming van Nederlandse en Europese wet- en regelgeving; juridische bemiddeling bij het tot stand komen van samenwerkingsverbanden tussen organisaties actief op het gebied van het op afstand kopen en verkopen van producten en diensten.

Class numbers (00 = to)

35 42 45

Registration date

12-09-2011

Publication date of the application

29-06-2011

Publication date of the registration

12-09-2011

Status

Merk ingeschreven