Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0902580

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1227511 / 20-06-2011 , 01.51

Vervaldatum

20-06-2021

Naam en adres van de houder

Serge Lourens h.o.d.n. Consuveilig
Amerstraat 97
6826 BN Arnhem,
Nederland

Afbeelding van het beeldmerk

Collectief merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 24.17.1;26.4.4-7-8
- Grijs, Wit, Groen

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Commercieel beheer van zaken in het kader van het uitwisselen van kennis en informatie met betrekking tot het kopen en verkopen op afstand van producten en diensten; promotionele activiteiten in het kader van verhogen van het aanzien van en het vertrouwen in kopen en verkopen op afstand.
Kl 42 Kwaliteitscontrole van de diensten geleverd door de aangesloten leden; opstellen van gedragscodes en het uitoefenen van controle op de naleving hiervan.
Kl 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen; diensten van een geschillencommissie, waaronder begrepen het bemiddelen bij geschillen, het beslechten van geschillen tussen consumenten en postorderbedrijven en het doen van (bindende) uitspraken in deze geschillen; juridische advisering; juridische advisering in het kader van de totstandkoming van Nederlandse en Europese wet- en regelgeving; juridische bemiddeling bij het tot stand komen van samenwerkingsverbanden tussen organisaties actief op het gebied van het op afstand kopen en verkopen van producten en diensten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 42 45

Datum inschrijving

12-09-2011

Datum publicatie depot

29-06-2011

Publicatiedatum van de inschrijving

12-09-2011

Status

Merk ingeschreven