Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0906434

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1231228 / 24-08-2011 , 10.25

Vervaldatum

24-08-2021

Naam en adres van de houder

Nuchter B.V.
Jonkerbosplein 52
6534 AB Nijmegen NL
Nederland

Woordmerk

ID-Swiper

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09

Datum inschrijving

12-12-2011

Datum publicatie depot

12-09-2011

Publicatiedatum van de inschrijving

12-12-2011

Status

Merk doorgehaald