Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0906473

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1231572 / 30-08-2011 , 16.33

Vervaldatum

30-08-2021

Naam en adres van de houder

Ultimaker Holding B.V.
Watermolenweg 2
4191 PN Geldermalsen,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.
Professor Dr. Dorgelolaan 30
5613 AM Eindhoven
Nederland

Woordmerk

ULTIMAKER

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 7 Machines en werktuigmachines; onderdelen voor machines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissie- organen (behalve voor voertuigen); lagers [onderdelen voor machines]; katrollen [onderdelen voor machines]; pompen [onderdelen voor machines]; lasersnijders [machines voor het snijden middels een laser].
Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; computer randapparatuur; computerprogramma's [downloadbare sofware]; computers; 3D printers; 3D scanners; apparaten voor het verwerken van data [elektronische gegevens]; dosisverdelers; printplaten [voor in elektronische apparatuur]; geïntegreerde schakelsystemen; hologrammen; hitteregulerende apparaten, voor zover niet begrepen in andere klassen; lasers, niet voor medische doeleinden; meetinstrumenten; scanners [apparatuur voor het verwerken van data]; temperatuurmeters; apparaten en instrumenten voor het meten van gewicht; computers bestemd voor het omzetten van 3D tekeningen naar een fysiek object; printers.
Kl 17 Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; plastic producten [halffabrikaten]; draden (plastic - ), niet voor gebruik in textiel; plastic substanties; kunsthars [halffabrikaten].
Kl 37 Reparaties; installatiewerkzaamheden; installatie, onderhoud en reparatie van apparatuur; installatie, onderhoud en reparatie van 3D printers en toebehoren.
Kl 40 Behandeling van materialen; het verwerken van restafval; printen van materialen met een 3D printer (drukkerijdiensten); graveren [middels een laser]; behandeling van materialen ten behoeve van het fabriceren van (prototypes van) modellen en onderdelen voor anderen waaronder inbegrepen maar niet uitgesloten sieraden, versiersels, kunstvoorwerpen, huishoudartikelen, speelgoed, spelletjes, hobby modellen, accessoires, kantoorartikelen, consumentenartikelen, technische onderdelen voor persoonlijk, commercieel of industrieel gebruik; het on-line verstrekken van informatie over de behandeling van materialen middels het internet en computer databases; lasersnijden van weefsels; verhuur van 3D printers.
Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.; het programmeren van computers; het ontwerpen en ontwikkelen van computersoftware; advies op het gebied van computersoftware; het updaten van computersoftware; het ontwerpen en ontwikkelen van computersystemen; het ontwerpen van constructies; advies op het gebied van computerhardware; het omzetten van fysieke data en documenten naar elektronische media; het verwerken en omzetten van computerprogramma's en bijbehorende data; ontwerpdiensten; grafische kunst- en ontwerpdiensten; industriële ontwerpdiensten; het testen van materialen; onderzoek naar mechanische toepassingen; onderhoud van computersoftware; natuurkundig onderzoek; computerdiensten, te weten het aanbieden van zoekmachines voor het internet en wereldwijd toegankelijke databases; kwaliteitsbeheersing; technisch onderzoek; testen [van materialen].

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

07 09 17 37 40 42

Datum inschrijving

09-01-2012

Datum publicatie depot

13-09-2011

Publicatiedatum van de inschrijving

09-01-2012

Status

Merk ingeschreven