Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0912332

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1238629 / 20-12-2011 , 20.01

Vervaldatum

20-12-2021

Naam en adres van de houder

Baffoon BV
IJsselstraat 51
1946 RM Beverwijk NL
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 3.7.8-24
Blauw, wit, zwart, oranje.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.
Kl 35 Reclame; beheer van commerciƫle zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriƫle analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 35 42

Datum inschrijving

12-03-2012

Datum publicatie depot

27-12-2011

Publicatiedatum van de inschrijving

12-03-2012

Status

Merk doorgehaald


Wijziging

Vrijwillige doorhalingen

Wijzigingsnummer

1270758

Beschrijving van de wijziging

Doorhaling 912332 MIJNDOMEIN (BEELDMERK)

Aantekendatum van de wijziging

23-03-2019

Publicatiedatum van de wijziging

14-10-2019

Status

Wijziging gepubliceerd