Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0912332

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1238629 / 20-12-2011 , 20.01

Vervaldatum

20-12-2021

Naam en adres van de houder

Baffoon BV
IJsselstraat 51
1946 RM Beverwijk,
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 3.7.8-24
- Blauw, wit, zwart, oranje.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.
Kl 35 Reclame; beheer van commerciƫle zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriƫle analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 35 42

Datum inschrijving

12-03-2012

Datum publicatie depot

27-12-2011

Publicatiedatum van de inschrijving

12-03-2012

Status

Merk ingeschreven


Wijziging

Vrijwillige doorhalingen

Wijzigingsnummer

1270758

Beschrijving van de wijziging

Doorhaling 912332 MIJNDOMEIN (BEELDMERK)

Aantekendatum van de wijziging

23-03-2019

Publicatiedatum van de wijziging

--

Status

In behandeling onderzoeker, in afwachting van reactie gemachtigde/deposant