Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0922113

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1250434 / 01-07-2012 , 11.36

Vervaldatum

01-07-2022

Naam en adres van de houder

Arjen Visscher h.o.d.n. Eyego Creative Studio
Pottebakkersrijge 19
9718 AG Groningen,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Bonmerk
Postbus 5210
9700 GE Groningen
Nederland

Woordmerk

EYEGO

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; briefpapier, enveloppen, drukwerken, waaronder begrepen folders, brochures; grafische presentaties.
Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering; marketing en marketingadviezen; het bedenken, ontwikkelen, uitvoeren en uitwerken van marketingstrategieën; commercieel-zakelijke advisering bij de verkoop van producten en diensten; public relations; diensten van een reclamebureau; tekstverzorging voor publicitaire doeleinden; dienstverlening en advisering op het gebied van reclame; advertentiebemiddeling; televisie- en radioreclame; publiceren en uitgeven van reclamedrukwerk; advisering bij het opzetten, samenstellen en houden van promotionele, reclame- en publiciteitscampagnes; ontwikkelen, uitvoeren en uitwerken van strategieën voor bedrijfscommunicatie en van reclameconcepten; ontwerpen van namen, logo's, verpakkingen en huisstijlen voor reclamedoeleinden; advisering op het gebied van interne en externe bedrijfscommunicatie, onder andere door een communicatiebureau.
Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; diensten van industriële en grafische ontwerpers en vormgevers, alsmede stylisten, webdesigners en illustratoren; grafisch tekenen; grafische vormgeving; ontwerpen van producten en verpakkingen; ontwerpen, ontwikkelen en vormgeven van namen, logo's en huisstijlen, anders dan voor reclamedoeleinden; ontwerpen van drukwerk; diensten op het gebied van vormgeving; optimalisatie van software, ook ten behoeve van websites; ontwerp, ontwikkeling, vormgeving en beheer van websites; ontwerpen en ontwikkelen van software ten behoeve van content management van websites; het ontwikkelen van strategieën en concepten op het gebied van informatie- en multimediatechnologieën; automatiseringsadviezen inzake multimediatoepassingen; ontwerpen van promotie- en reclamemateriaal door een reclamebureau.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 35 42

Datum inschrijving

10-10-2012

Datum publicatie depot

05-07-2012

Publicatiedatum van de inschrijving

10-10-2012

Status

Merk ingeschreven