Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0924993

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1253378 / 27-08-2012 , 15.05

Vervaldatum

27-08-2022

Naam en adres van de houder

Uitgeverij Unieboek ¦ Het Spectrum bv
Amstelplein 32
1096 BC Amsterdam,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

MerkWerk Utrecht B.V.
Zaadmarkt 94
7201 DE Zutphen
Nederland

Woordmerk

RIDDO, all you can read

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische en optische toestellen en instrumenten; weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en - instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; schijfvormige en magnetische gegevensdragers; cd's, dvd's, films, video's en andere dergelijke gegevensdragers; computer- en videospellen; computers, computerrandapparatuur; computersoftware; software voor het ontwikkelen, downloaden, verzenden, ontvangen, bewerken, extraheren, coderen, decoderen, weergeven, opslaan en organiseren van teksten, grafische afbeeldingen, beelden en van elektronische uitgaven; downloadbare elektronische uitgaven en publicaties, al dan niet interactief, waaronder periodieken, boeken, teksten van toneelstukken, pamfletten, brochures, nieuwsbrieven, dagbladen, tijdschriften en week- of maandbladen over diverse onderwerpen van algemene aard; downloadbare luisterboeken; software voor het creëren van doorzoekbare databases; computerprogramma's voor het rechtstreeks in werkelijke tijd verzenden, ter beschikking stellen of downloaden van uitgaven en publicaties, al dan niet interactief, waaronder periodieken, boeken, teksten van toneelstukken, pamfletten, brochures, nieuwsbrieven, dagbladen, tijdschriften en week- of maandbladen over diverse onderwerpen van algemene aard; software- applicaties, tevens betrekking hebbend op het online en apparaat onafhankelijk lezen ('Cloud reading').
Kl 35 Advertentiebemiddeling en reclame; beheer van commerciële zaken; verhuur en het ter beschikking stellen van advertentieruimte; verspreiding van reclameboodschappen; het organiseren van beurzen, tentoonstellingen en andere dergelijke evenementen en activiteiten voor commerciële doeleinden; het via interactieve wegen verstrekken van commerciële informatie, alsmede detailhandelsdiensten op het gebied van boeken, tijdschriften, gegevensdragers, elektronische publicaties, drukwerken, kaarten, stationary, speelgoederen, gadgets, software, pc-accessoires, cadeauartikelen en andere dergelijke artikelen; bemiddeling in commerciële zaken bij het (online) verhandelen van boeken, tijdschriften, gegevensdragers, elektronische publicaties, drukwerken, kaarten, stationary, speelgoederen, gadgets, software, pc-accessoires, cadeauartikelen en andere dergelijke artikelen; verkooppromotie inzake boeken, tijdschriften, gegevensdragers, elektronische publicaties, drukwerken, kaarten, stationary, speelgoederen, gadgets, software, pc-accessoires, cadeau- artikelen en andere dergelijke producten; het bijeenbrengen (voor derden) van boeken, tijdschriften, gegevensdragers, elektronische publicaties, drukwerken, kaarten, stationary, speelgoederen, gadgets, software, pc-accessoires, cadeauartikelen en andere dergelijke artikelen opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen; alle voornoemde diensten onder andere geleverd met behulp van tijdschriften en drukwerken, alsmede via kabel, ether en elektronische weg (waaronder internet); administratieve diensten ter ondersteuning van het samenstellen van al dan niet interactieve (digitale) programma's op internet; het ter beschikking stellen van adressenboeken.
Kl 41 Onderwijs en entertainment; sportieve en culturele activiteiten; opvoeding, onderwijs en opleidingen, tevens met computerondersteuning; digitale beeldvorming; het ten behoeve van ontspanning en opvoeding verstrekken van tekst-, video-, audio- en multimediamateriaal; het ter beschikking stellen van computerspellen, kranten, week- of maandbladen en andere dergelijke uitgaven; het verstrekken van informatie inzake ontspanning en opvoeding, tevens met behulp van databases of via podcasting, onder andere verband houdende met onderwerpen als nieuws, actuele gebeurtenissen, geschiedenis, sport, spellen, media, culturele evenementen en activiteiten, hobby's, uitgaven en technologieën; live muziekoptredens; sportevenementen; culturele evenementen en lezingen; het organiseren en houden van tentoonstellingen, presentaties en exposities, voor educatieve, culturele of recreatieve doeleinden; workshops, seminars en conferenties; informatie, advisering en consultancy inzake voornoemde diensten; uitgeverij, ook langs elektronische weg, waaronder internet; verhuren en ter beschikking stellen van publicaties, waaronder boeken, tijdschriften en geschriften, ook langs elektronische weg, waaronder internet; het samenstellen, produceren en presenteren van radio- en televisieprogramma's en films.
Kl 42 Automatiseringsdiensten en -adviezen; computerprogrammering; ontwerp, ontwikkeling, implementatie, beheer, analyse en onderhoud van applicaties, software en websites; hosting van databestanden; productontwikkeling; ontwerp van advertentieruimte op internet; serverbeheer; terbeschikkingstelling of verhuur van elektronische geheugenruimte (webspace) op internet; beschikbaarstelling van platforms op internet; verhuur van computersoftware en computers; voornoemde diensten tevens betrekking hebbend op het online en apparaat onafhankelijk lezen ('Cloud reading').

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 35 41 42

Datum inschrijving

12-11-2012

Datum publicatie depot

31-08-2012

Publicatiedatum van de inschrijving

12-11-2012

Status

Merk ingeschreven