Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0930733

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1259601 / 10-12-2012 , 23.50

Vervaldatum

10-12-2022

Naam en adres van de houder

eMagiz B.V.
Kosteeweg 13
7447 AJ Hellendoorn,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Merkenbureau DomainMasters (Nederland)
Spoorsingel 89 A
2613 BB Delft
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 26.13.1
- Groen, Blauw

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Gegevensverwerkende apparatuur en computers; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, compact disks, dvd's en andere digitale dragers; computersoftware; alle voornoemde apparatuur en software uitsluitend voor gebruik ten behoeve van zgn. "platform as a service" diensten ("PaaS") op het gebied van systemen en integratie van aanvoerketens [supply chains].
Kl 35 Reclame; beheer van commerciƫle zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; alle voornoemde diensten geleverd voor en door specialisten op het gebied van systeemintegratie en integratie van aanvoerketens [supply chains].
Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoek- en ontwerpdiensten; ontwerpen en ontwikkelen van computers, software, computersystemen (software), webapplicaties (software) en intranetsystemen (software); ontwerpen en onderhouden van software voor een virtueel platform dat derden in de gelegenheid stelt online ICT-diensten af te nemen; updaten, upgraden en implementeren van software en webapplicaties (software); diensten van IT- en ICT-specialisten; systeemanalyse en systeemintegratie; computerprogrammering; automatiseringsdiensten, waaronder het ontwikkelen en bedenken van automatiseringsconcepten en strategieƫn op het gebied van IT en ICT; het softwarematig aanleggen van netwerkverbindingen en andere netwerkvoorzieningen; diensten van informatie-analisten en systeemontwikkelaars; verrichten van technisch onderzoek door iT- en ICT-specialisten; het ontwikkelen, vormgeven en ontwerpen van websites; applicatie-ontwikkeling in het kader van automatisering ten behoeve van systeem- en supply chain integratie; applicatieontwikkeling in het kader van "platform as a service" diensten ("PaaS"); installatie, preconfiguratie, herstel, onderhoud en reparatie van software; software-ontwikkeling ten behoeve van internet en intranetsites; grafische vormgeving ten behoeve van internet en intranetsites; test- en controlewerkzaamheden op afstand in het kader van technisch netwerkbeheer; het op afstand softwarematig koppelen van netwerken; webhosting en -ontwerp; diensten van ict- specialisten verband houdende met het opzetten van databases; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken, zoals internet, alle voornoemde diensten uitsluitend met betrekking tot computer software en zgn. "platform as a service" ("PaaS") voor gegevensvervoer, -validatie en -routering, uitsluitend op het gebied van systemen en integratie van aanvoerketens.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 35 42

Datum inschrijving

03-03-2015

Datum publicatie depot

21-12-2012

Publicatiedatum van de inschrijving

03-03-2015

Status

Merk ingeschreven