Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0933874

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1263125 / 14-02-2013 , 15.33

Vervaldatum

14-02-2023

Naam en adres van de houder

Otto F. Weise
Hessenweg 83 -58
6741 JP Lunteren,
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 1.15.11;26.4.4-18

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software, waaronder apps; brandblusapparaten.
Kl 36 Verzekeringen; financiƫle zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.
Kl 38 Telecommunicatie.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 36 38

Datum inschrijving

10-05-2013

Datum publicatie depot

27-02-2013

Publicatiedatum van de inschrijving

10-05-2013

Status

Merk ingeschreven