Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Succesvol ondernemen begint bij registreren.
Voorkeuren  

Opnieuw zoeken | Bestellen | Afdrukken

Benelux merk

01 Inschrijvingsnummer

0933874

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

126312514-02-2013 , 15.33

02 Vervaldatum

14-02-2023

03 Naam van de houder

Otto F. Weise

04 Adres (straat en nummer) van de houder

Zelderseweg 23

05 Postcode, plaats en land van de houder

3785 KJ Zwartebroek,
Nederland

09 Afbeelding van het beeldmerk

12 In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, type merk, kleur met (en) of zonder beschrijving, onderscheidende elementen

CFE 1.15.11;26.4.4-18

13 Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software, waaronder apps; brandblusapparaten.
Kl 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.
Kl 38 Telecommunicatie.

14 Klasse-opsomming en opgave van de waren en diensten

09 36 38

Datum inschrijving

10-05-2013

Datum publicatie depot

27-02-2013

Publicatiedatum van de inschrijving

10-05-2013

Status

Merk ingeschreven