Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0937033

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1265882 / 23-04-2013 , 08.00

Vervaldatum

23-04-2023

Naam en adres van de houder

Benjamin Renes h.o.d.n. Your Event Worker
Benschopperstraat 27A
3401 DG IJsselstein,
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 2.1.23;16.1.15;22.1.21;24.7.3-11-15-21-23;26.1.2-3
- Zwart, blauw, rood, groen, oranje, roze, geel.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblusapparaten.
Kl 15 Muziekinstrumenten.
Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 15 16 25 35 41

Datum inschrijving

12-08-2013

Datum publicatie depot

03-05-2013

Publicatiedatum van de inschrijving

12-08-2013

Status

Merk ingeschreven