Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0938902

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1269563 / 05-06-2013 , 18.32

Vervaldatum

05-06-2023

Naam en adres van de houder

Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen vzw
Gitschotellei 188
2140 Antwerpen BE
Belgiƫ

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Novagraaf Belgium S.A./N.V.
Terhulpensesteenweg 187
1170 Brussel
Belgiƫ

Woordmerk

STEINERSCHOLEN

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 16 Gedrukte publicaties, tijdschriften, periodieken, boeken, handleidingen, brochures en andere uitgaven; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).
Kl 41 Opvoeding; diensten van (kleuter)scholen en internaten, namelijk het onderwijzen, opleiden en trainen van kinderen en (jong)volwassenen evenals het onderwijzen, opleiden en trainen van leraren in het (basis)onderwijs, onderwijzers en kleuterleidsters; onderwijs, training en opleiding met betrekking tot pedagogie; sportieve en culturele activiteiten, inclusief begeleide activiteiten voor kinderen; publicatie en uitgeven alsmede uitlenen en verspreiden van drukwerken, boekwerken, periodieken en gedrukte publicaties; het organiseren en houden van opleidingen, seminars, workshops, lezingen, cursussen en trainingen voor educatieve doeleinden.
Kl 42 Onderzoeksdiensten op het gebied van pedagogie, educatie en onderwijs.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 41 42

Datum inschrijving

07-06-2013

Publicatiedatum van de inschrijving

07-06-2013

Status

Publicatie spoedinschrijving

Definitieve weigering tot inschrijving
Weigeringsgrond:
I. Beschrijvend / Gebruikelijk / Gebrek aan onderscheidend vermogen (art. 2.11, lid 1, sub b, c of d BVIE)