Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0938902

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1269563 / 05-06-2013 , 18.32

Vervaldatum

05-06-2023

Naam en adres van de houder

Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen vzw
Gitschotellei 188
2140 Antwerpen,
Belgiƫ

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Novagraaf Belgium S.A./N.V.
Terhulpensesteenweg 187
1170 Brussel
Belgiƫ

Woordmerk

STEINERSCHOLEN

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 16 Gedrukte publicaties, tijdschriften, periodieken, boeken, handleidingen, brochures en andere uitgaven; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).
Kl 41 Opvoeding; diensten van (kleuter)scholen en internaten, namelijk het onderwijzen, opleiden en trainen van kinderen en (jong)volwassenen evenals het onderwijzen, opleiden en trainen van leraren in het (basis)onderwijs, onderwijzers en kleuterleidsters; onderwijs, training en opleiding met betrekking tot pedagogie; sportieve en culturele activiteiten, inclusief begeleide activiteiten voor kinderen; publicatie en uitgeven alsmede uitlenen en verspreiden van drukwerken, boekwerken, periodieken en gedrukte publicaties; het organiseren en houden van opleidingen, seminars, workshops, lezingen, cursussen en trainingen voor educatieve doeleinden.
Kl 42 Onderzoeksdiensten op het gebied van pedagogie, educatie en onderwijs.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 41 42

Datum inschrijving

07-06-2013

Publicatiedatum van de inschrijving

07-06-2013

Status

Publicatie spoedinschrijving

Definitieve weigering tot inschrijving
Weigeringsgrond:
I. Beschrijvend / Gebruikelijk / Gebrek aan onderscheidend vermogen (art. 2.11, lid 1, sub b, c of d BVIE)