Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0940847

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1270368 / 19-06-2013 , 20.05

Vervaldatum

19-06-2023

Naam en adres van de houder

Inge Verhoeven
Raadhuisstraat 14
5582 JD Waalre,
Nederland

Woordmerk

Next i-Level

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Marketing; marketing consultancy; marketing informatie; marketing en promotionele diensten; bedrijfsadvies gerelateerd aan marketing; consultancy diensten gerelateerd aan advertising, publiciteit en marketing; bedrijfsadvies gerelateerd aan franchising; consultancy gerelateerd aan bedrijfsstrategie; geen van voornoemde diensten in relatie tot retaildiensten of franchisediensten van consumentengoederen.
Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 41

Datum inschrijving

10-06-2014

Datum publicatie depot

24-06-2013

Publicatiedatum van de inschrijving

10-06-2014

Status

Merk ingeschreven