Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0947995

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1277865 / 19-11-2013 , 08.00

Vervaldatum

19-11-2023

Naam en adres van de houder

Maurice van Rooijen
Reestraat 12 III
1016 DN Amsterdam,
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 26.7.15;27.5.6-17-19-22

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 16 Drukwerken, waaronder begrepen leermiddelen, onderwijsmateriaal, boeken, spellen, brochures, folders, tijdschriften, publicaties en andere drukwerken voor reclame en promotie onder meer met betrekking tot trends, future trends, management waaronder change-, innovatie- en procesmanagement, innovaties, business strategie en development, leiderschap, kunst en cultuuruitwisseling, co-creatie en het verbinden van verschillende generaties, culturen en organisaties.
Kl 28 Spellen en speelgoederen, waaronder begrepen educatieve spellen en speelgoederen; elektronische spellen, waaronder begrepen elektronische educatieve spelen; spellen voor rollenspellen.
Kl 35 Organisatie, leiden, voorzitten van bijeenkomsten, evenementen, ontmoetingen, seminars, experiences, tentoonstellingen en beurzen voor commerciƫle doeleinden; promotionele activiteiten; ontwikkelen van business-, innovatieve-, reclame- en marketingconcepten onder meer met betrekking tot trends, future trends, management waaronder change-, innovatie- en procesmanagement, innovaties, business strategie en development, leiderschap, kunst en cultuuruitwisseling, co-creatie en het verbinden van verschillende generaties, culturen en organisaties; werven van sponsors; beheer van promotionele activiteiten voor bekende personen, bedrijven of organisaties; marktonderzoek en analyse onder meer met betrekking tot trends, future trends, management waaronder change-, innovatie- en procesmanagement, innovaties, business strategie en development, leiderschap, kunst en cultuuruitwisseling, co-creatie en het verbinden van verschillende generaties, culturen en organisaties eventueel ondersteunt door (multi- en sociale) media; reclameadviezen en verkooppromotie, alsmede ontwikkeling van reclamecampagnes onder meer met betrekking tot trends, future trends, management waaronder change, innovatie en proces, innovaties, business strategie en development, leiderschap, kunst en cultuuruitwisseling, co-creatie en het verbinden van verschillende generaties, culturen en organisaties eventueel ondersteunt; door (multi- en sociale) media; opstellen en schrijven van teksten en scenario's waaronder reclameteksten; publiceren van reclameliteratuur; lobbyen voor commerciƫle doeleinden onder meer met betrekking tot trends, future trends, management waaronder change-, innovatie- en procesmanagement, innovaties, business strategie en development, leiderschap, kunst en cultuuruitwisseling, co-creatie en het verbinden van verschillende generaties, culturen en organisaties; loopbaanadvisering, anders dan advisering inzake opvoeding en opleiding,en begeleiding met ondermeer focus op verschillende generaties en leiderschap; onderzoek en advies op het gebied van personeelsbeleid en personeelsorganisatie; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; personeelswerving en selectie en daarvoor bemiddelen; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsstructurele advisering; advisering op het gebied van interne en externe communicatie; interim, commercieel en project management; beheer van zakelijke projecten voor derden, bedrijven en organisaties; advisering inzake voornoemde diensten
Kl 38 Fora en chatroomdiensten voor sociale netwerken; het verschaffen van toegang tot een elektronisch online netwerk of platform voor het terugvinden van informatie onder meer met betrekking tot trends, future trends, management waaronder change-, innovatie- en procesmanagement, innovaties, business strategie en development, leiderschap, kunst en cultuuruitwisseling, co-creatie en het verbinden van verschillende generaties, culturen en organisaties; overdracht van informatie via digitale (social) netwerken netwerktransmissie van beeld, geluid, signalen en gegevens; toegang bieden voor het plaatsen en publiceren van content op een site.
Kl 41 Beroepskeuze advisering en begeleiding met ondermeer focus op verschillende generaties en leiderschap; publiceren van literatuur; opleiding, training en cursussen onder meer met betrekking tot trends, future trends, management waaronder change-, innovatie- en procesmanagement, innovaties, business strategie en development, leiderschap, kunst en cultuuruitwisseling, co-creatie en het verbinden van verschillende generaties, culturen en organisaties; organiseren van culturele en ontspannende activiteiten zoals rondleiding musea, muziekconcerten, training op het gebied van meditatie; organisatie, begeleiden en voorzitten van bijeenkomsten, evenementen, ontmoetingen, seminars, experiences, tentoonstellingen, beurzen, cursussen en opleidingen alle voor educatieve doeleinden onder meer met betrekking tot trends, future trends, management waaronder change-, innovatie- en procesmanagement, innovaties, business strategie en development, leiderschap, kunst en cultuuruitwisseling, co-creatie en het verbinden van verschillende generaties, culturen en organisaties eventueel ondersteunt door (multi- en sociale) media; pedagogische begeleiding, coaching (instructie), cursussen, opleiding, training op het gebied van vraagstukken en vaardigheden ter bevordering van trends, future trends, management waaronder change-, innovatie- en procesmanagement, innovaties, business strategie en development, leiderschap, kunst en cultuuruitwisseling, co-creatie en het verbinden van verschillende generaties, culturen en organisaties; organiseren van educatieve activiteiten onder meer met betrekking tot trends, future trends, management waaronder change-, innovatie- en procesmanagement, innovaties, business strategie en development, leiderschap, kunst en cultuuruitwisseling co-creatie en het verbinden van verschillende generaties, culturen en organisaties; elektronische publicatie online van blogs, columns, opiniestukken, film, boeken, week- en maandbladen; het samenstellen, produceren en regisseren van beeld- en geluidsmateriaal voor uiting op daartoe beschikbare (multi-en sociale) media zoals tv en internet; het organiseren van cursussen en educatieve spellen onder meer met betrekking tot trends, future trends, management waaronder change-, innovatie- en procesmanagement, innovaties, business strategie en development, leiderschap, kunst en cultuuruitwisseling, co-creatie en het verbinden van verschillende generaties, culturen en organisaties; diensten op het gebied van elektronische spellen geleverd via het Internet door middel van apps en online gaming; het leveren van een computerspel met toegang over het hele netwerk voor netwerkgebruikers; clubs onder meer voor ontspanning en ontmoeting van verschillende generaties.
Kl 45 Persoonlijke en sociale diensten; sociale online netwerkdiensten voor uitwisseling van informatie onder meer met betrekking tot trends, future trends, management waaronder change-, innovatie- en procesmanagement, innovaties, business strategie en development, leiderschap, kunst en cultuuruitwisseling, co-creatie en het verbinden van verschillende generaties, culturen en organisaties; lobbyen voor politieke doeleinden.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 28 35 38 41 45

Datum inschrijving

17-02-2014

Datum publicatie depot

05-12-2013

Publicatiedatum van de inschrijving

17-02-2014

Status

Merk ingeschreven