Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0952181

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1284917 / 24-02-2014 , 11.34

Vervaldatum

24-02-2024

Naam en adres van de houder

Google LLC, a Delaware limited liability company
Amphitheatre Parkway 1600
Mountain View CA 94043,
Verenigde Staten van Amerika

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Merkenbureau Knijff & Partners B.V.
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Woordmerk

CHROMECAST

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Computer software, computer operating software, computer browsing software, computer software for providing access to the Internet, computer software for use in transmitting, receiving, displaying and manipulating videos and video data, audio data and photographs; computer hardware, computers, computer peripherals, computer hardware for use in transmitting, receiving, displaying and manipulating videos and video data, audio data and photographs, digital media players.
Kl 42 Computer design services; application service provider (ASP) services, namely, hosting computer software applications of others; technical support services; troubleshooting of computer software and computer hardware problems; providing a website featuring information relating to computer software.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 42

Datum inschrijving

25-02-2014

Publicatiedatum van de inschrijving

25-02-2014

Status

Merk ingeschreven