Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0952181

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1284917 / 24-02-2014 , 11.34

Vervaldatum

24-02-2024

Naam en adres van de houder

Google LLC, a Delaware limited liability company
Amphitheatre Parkway 1600
Mountain View CA 94043,
Verenigde Staten van Amerika

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Brinkhof N.V.
De Lairessestraat 111-115
1075 HH Amsterdam
Nederland

Woordmerk

CHROMECAST

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Computer software, computer operating software, computer browsing software, computer software for providing access to the Internet, computer software for use in transmitting, receiving, displaying and manipulating videos and video data, audio data and photographs; computer hardware, computers, computer peripherals, computer hardware for use in transmitting, receiving, displaying and manipulating videos and video data, audio data and photographs, digital media players.
Kl 42 Computer design services; application service provider (ASP) services, namely, hosting computer software applications of others; technical support services; troubleshooting of computer software and computer hardware problems; providing a website featuring information relating to computer software.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 42

Datum inschrijving

25-02-2014

Status

Merk ingeschreven


Wijziging

Aanstellingen/wijzigingen gemachtigde

Wijzigingsnummer

1274786

Beschrijving van de wijziging

Aanstelling of wijziging van gemachtigde:
Brinkhof N.V.
De Lairessestraat 111-115
1075 HH Amsterdam
Nederland.

Aantekendatum van de wijziging

20-09-2019

Publicatiedatum van de wijziging

01-10-2019

Status

Wijziging gepubliceerd