Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0961495

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1294244 / 14-08-2014 , 17.15

Vervaldatum

14-08-2024

Naam en adres van de houder

Madeleine R.I. Kersten
Van Lennepstraat 14
6416 EG Heerlen,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Merk-Echt B.V.
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 26.3.4
Diverse kleuren blauw, paars, grijs, wit.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 41 Opleidingen.
Kl 44 Therapeutische diensten.
Kl 45 Arbitrage-diensten; mediation diensten, voornoemde diensten betrekking hebben op afwikkeling van klachtenprocedures.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

41 44 45

Datum inschrijving

10-11-2014

Datum publicatie depot

29-08-2014

Publicatiedatum van de inschrijving

10-11-2014

Status

Merk ingeschreven