Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0968249

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1302260 / 07-01-2015 , 18.55

Vervaldatum

07-01-2025

Naam en adres van de houder

FOU69 BVBA
's Herenweg 5 b
1860 Meise,
België

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 26.1.4-6-9;26.4.2-7-10;26.11.2-6-12;27.5.4-7-8-13-25

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblusapparaten.
Kl 16 Papier, karton; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; discotheken; organisatie van feesten en fuiven; uitvoeren van muziek en amusementsprogramma's, ook via radio en televisie; organiseren van sportieve evenementen; zang- en danslessen.
Kl 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 16 41 43

Datum inschrijving

18-03-2015

Datum publicatie depot

08-01-2015

Publicatiedatum van de inschrijving

18-03-2015

Status

Merk ingeschreven