Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0968419

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1301536 / 19-12-2014 , 10.08

Vervaldatum

19-12-2024

Naam en adres van de houder

Cliff Smit
Bovenweg 163
1834 CL Sint Pancras,
Nederland

Woordmerk

woongilde

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 20 Meubelen, spiegels, lijsten.
Kl 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens.
Kl 27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; wandbekleding, niet van textielmateriaal.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

20 24 27

Datum inschrijving

17-03-2015

Datum publicatie depot

07-01-2015

Publicatiedatum van de inschrijving

17-03-2015

Status

Merk ingeschreven